Yögrillimyyntipaikat

29.6.2023

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys vuokraa uudelle
vuonna 2024 alkavalle sopimuskaudelle yögrillimyyntipaikkoja
Kuopion satamatorilta.

satamatori kartta

SATAMATORIN MYYNTIPAIKAT 


Myyntipaikat 5 ja 6 | 50m2 myyntialue satamatorilla

Myyntipaikat 5 ja 6 sijaitsevat Kuopion satamatorilla
Vuokra-alue sisältää 50m2 aluevarauksen myyntikalustolle sekä myyntipisteen omalle asiakastilalle myyntipöytineen ja tuoleineen. Kuuden kuukauden myyntikauden sisältävä vuokrasopimus sisältää myyntijakson vuosittain huhti-syyskuun välillä. Myyntikauden pidentäminen on mahdollista, muutos vaikuttaa vuosivuokraan.


Myyntipaikkavuokra myyntipaikoille 5 ja 6 
50m2 Pohjahinta 5.000€ / kausi / myyntipaikka.
Mahdollisuus tarjota korkeampaa vuokraa. Vuokra sisältää ALV:n.

 

Kauppatorin myyntipaikat

 


KAUPPATORIN MYYNTIPAIKAT

Myyntipaikat 1 ja 2 | 100m2 myyntialue Kauppakadulla | Varattu

Myyntipaikat 1 ja 2 sijaitsevat Kuopion kauppatorin laidalla Kauppakadun vilkkaalla asiointiväylällä.
Vuokra-alue sisältää 100m2 aluevarauksen myyntikalustolle sekä asiakastilalle myyntipöytineen ja tuoleineen. 12 kuukauden myyntikauden sisältävä vuokrasopimus sisältää myyntijakson tammi-joulukuun välillä.


Myyntipaikkavuokra myyntipaikoille 1 ja 2 | 10x10m (100m2) myyntipaikka | Varattu
Pohjahinta 10.000€/kausi/ myyntipaikka.
Mahdollisuus tarjota korkeampaa vuokraa. Vuokra sisältää ALV:n.


Myyntipaikka 3 | 50m2 myyntialue Kauppakadulla | Varattu

Myyntipaikka 3 sijaitsee Kuopion kauppatorin laidalla Kauppakadun vilkkaalla asiointiväylällä.
Vuokra-alue sisältää 50m2 aluevarauksen myyntikalustolle sekä asiakastilalle myyntipöytineen ja tuoleineen. 12 kuukauden myyntikauden sisältävä vuokrasopimus sisältää myyntijakson tammi-joulukuun välillä.


Myyntipaikkavuokra myyntipaikalle 3 | 5x10m (50m2) myyntipaikka | Varattu
Pohjahinta 5.000€/kausi/ myyntipaikka. 
Mahdollisuus tarjota korkeampaa vuokraa. Vuokra sisältää ALV:n.

 Myyntipaikka 4 |  50m2 myyntialue kauppatorilla | Varattu

Myyntipaikka 4 sijaitsee Kuopion kauppatorilla.
Vuokra-alue sisältää 50m2 aluevarauksen myyntikalustolle sekä  asiakastilalle myyntipöytineen ja tuoleineen. 12 kuukauden myyntikauden sisältävä vuokrasopimus sisältää myyntijakson tammi-joulukuun välillä.


Myyntipaikkavuokra myyntipaikalle 4 | 5x10m (50m2) myyntipaikka | Varattu
Pohjahinta 5.000€/kausi/ myyntipaikka. 
Mahdollisuus tarjota korkeampaa vuokraa. Vuokra sisältää ALV:n.


 


 

MYYNTIPAIKKAHAUN SISÄLTÖ 

• Myyntialue sisältää varauksen siirrettävälle myyntikalustolle sekä asiakastilalle myyntipöytineen ja tuoleineen. Myyntikalusto voi olla vaunu, myyntiauto tai muu kioskitoimintaan suunniteltu siirrettävissä oleva myyntikalusto (ei teltta). Oma myyntialue tulee kalustaa asiakkaille tarkoitetuilla asiakaspöydillä ja tuoleilla. Myyntikalustosta ja asiakastilasta tulee toimittaa havainnekuva tai valokuva myyntipaikkahakemuksen yhteydessä.

• Määräaikainen vuokrasopimus, mahdollisuus hakea 1-5 vuoden sopimusta.

• Vuokrasopimus sisältää toimija ja paikkakohtaisesti sovitun vuosittaisen myyntikauden. Myyntikauden pidentäminen on mahdollista, muutos vaikuttaa vuosivuokraan.

• Myyntialueella sijaitsee sähköpiste, ei vesi- tai viemäriliitäntää.
Vuokralainen vastaa vuokra-alueella sijaitsevien ja sinne mahdollisesti asennettavien johtimien asennuksesta, kunnossapidosta ja muista kustannuksista omalta osaltaan. 

• Huom. Vuokralaisen tulee varautua siirtämään toreilla sijaitsevia myyntipisteitä kesän aikana tapahtumien ja niihin liittyvien järjestelyjen vuoksi. Siirtokuluista vastaa vuokralainen. Myyntipaikan siirto ja väliaikaiset myyntipaikkajärjestelyt eivät oikeuta vuokrahyvityksiin. Vuokralainen voi myös neuvotella suoraan tapahtumanjärjestäjän kanssa tapahtuman aikaisesta yhteistyöstä.
Tiedossa olevia ja siirtoa vaativia tapahtumia vuonna 2023 ovat satamassa Kuopion Viinijuhlat (heinäkuu 2,5 viikkoa), Sunsets Kuopio (elokuu 1 viikko) ja Satama Yö (elokuu 1 viikko),  sekä kauppatorilla Kansanväliset Suurmarkkinat (elokuu 1 viikko) ja Satoa tapahtuma (1 viikko), muutokset tapahtumalistassa ovat mahdollisia. Vuokranantaja pyrkii osoittamaan vuokralaiselle korvaavan paikan kauppatorin tai sataman alueelta tapahtumien ajaksi. Asiakasaluetta voidaan joutua pienentämään tilapäisten sijoitusratkaisujen ajaksi. Suosittelemme toimintaan alueella kevytrakenteista myyntikalustoa (vaunu, myyntiauto tms) mahdollisten siirtojen vuoksi. 

 


 

YLEISTÄ - YÖGRILLITOIMINTA TOREILLA

Toiminta
Kahvilan tai kioskin toimintakausi määrittyy myyntipaikkakohtaisesti laadittavan vuokrasopimuksen mukaan. Päivittäinen myyntiaika sijoittuu klo 22-05 välille. Myyntipaikka rakennetaan ja puretaan päivittäin toimintaa varten. Vuokralainen vastaa myyntialueen jätteiden keräämisestä asianmukaisesti, siisteydestä ja puhtaanapidosta. Ota huomioon, että myyntipaikka ei anna yksinoikeutta yömyyntiin keskustan alueella. 

Myyntikalusto ja asiakastilat
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää myyntikaluston havainnekuvat tai valokuvat valmiista myyntikalustosta, sekä myyntikaluston mitat. Myös asiakastilan kalusto (asiakaspöydät, tuolit, mahdolliset varjot, terassikatteet, markiisit) tulee kuvata tai muuten luonnostella liitettäväksi hakemuksen oheen. 

Myyntitoiminnassa käytettävän myynti- ja asiakaskaluston tulee olla asianmukaiseen käyttötarkoitukseen suunniteltu ja sopiva, visuaaliselta ilmeeltään kutsuva ja houkutteleva, siisti ja ehjä. Myyntikaluston tulee olla myyntivaunu, -auto tai muu helposti siirreltävissä oleva myyntikalusto, joka on elintarvikeviranomaisen hyväksymä kyseiseen käyttötarkoitukseen.  Yögrillin myyntikalustoksi ei hyväksytä telttarakennetta. Asiakaspöydiksi ja tuoleiksi tulee hankkia torin olosuhteisiin ja ympäristöön sopivat laadukkaat, sekä myyntikaluston ilmeen kanssa yhtenäiset pöytä- ja tuolisetit. 

Tuotevalikoima
Torin tavoite on tarjota eri asiakasryhmille houkutteleva monipuolinen ja laadukas tuotevalikoima. Toimijavalinnoissa otetaan huomioon tuotevalikoiman monipuolisuus, toiminnan ammattimaisuus, ruokatuotteiden laatu, uutuusarvo tai erikoisuus, sekä mahdollisuuksien mukaan paikallisuus ja lähituotanto. 

Sopimuksen sisältö ja kesto
Sopimus on määräaikainen. Jättämällä hakemuksen, toimija sitoutuu toteuttamaan hakemuksessaan kuvaamansa ravintolakonseptin, toiminnan kuvaus ja sisältö huomioidaan vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimusta ei voi siirtää toisen yrityksen nimiin, alivuokrata tai myydä osana myyntikalustoa tai liiketoimintakauppaa. Mikäli vuokralainen irtisanoo sopimuksen, vuokranantaja kilpailuttaa myyntipaikan. MYYNTITOIMINNAN EHDOT

Jättämällä hakemuksen, toimija sitoutuu toteuttamaan hakemuksessaan kuvaamansa liiketoimintakonseptin. Myyntitoimintaan, kalustoon tai sisältöön myöhemmin kohdistuvista mahdollisista muutoksista tulee ensin neuvotella vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen tulee toiminnassaan noudattaa vuokrasopimusta, Kuopion torisääntöä sekä vuokranantajan, viranomaisten ja torivalvojan antamia ohjeistuksia.

Vuokralainen sitoutuu toimimaan hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen mukaisesti, ottamaan huomioon toiminnassaan laadukkaan asiakaspalvelun elementit ja ollen mukana omalla panoksellaan rakentamassa hyvää yhteishenkeä toimintaympäristöönsä, sekä luomassa toiminnallaan rehtiä savolaista torikulttuuria.


 

MYYNTIPAIKKAHAKEMUSTEN ARVIOINTI

Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon:

  • Myyntikaluston ja asiakastilan laadukas ilme, kaluston siisteys ja toimivuus
  • Laadukas ja torin tarjontaa täydentävä tuotevalikoima
  • Kiinnostava yögrillikonsepti
  • Hakijan aiempi kokemus, maine ja tausta
  • Tarjous vuokrasta


Vuokranantaja (Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys) valitsee toimijat määräaikaan jätettyjen hakemusten perusteella tammi-helmikuun aikana, ja on suoraan yhteydessä valittuihin toimijoihin. 

Vuokranantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai palauttaa tarjous täydennettäväksi hakijalle tiettyyn määräaikaan mennessä. Myyntipaikkoja voidaan jättää täyttämättä hakukierroksella. Täyttämättä jääneet myyntipaikat avataan uudelleen haettaviksi.

LISÄTIETOA

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.

Jyrki Vuori ja Jari-Pekka Piipponen
044 493 4734, torivalvoja@kuopionkeskus.fi

 

Teksti: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys

Kuvat: Kartat: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys, kuvat: Adobe

Nämä voisivat kiinnostaa sinua