Satamatorin kesäravintolamyyntipaikat 2024

30.11.2023

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys vuokraa kaksi kesäkauden ruokaravintolamyyntipaikkaa anniskelumahdollisuudella Kuopion satamatorilta. Myyntipaikkavuokraan sisältyy mahdollisuus hakea anniskeluoikeutta.


SATAMATORIN RAVINTOLAMYYNTIPAIKAT

  • Myyntipaikka C - Kesäkauden ruokaravintolamyyntipaikka anniskeluoikeuksilla, aluekoko 15x15m (225m2) 
  • Myyntipaikka D -  Kesäkauden ruokaravintolamyyntipaikka anniskeluoikeuksilla, aluekoko 10x15m (150m2)

 

Satamakartta

MYYNTIPAIKKAVUOKRA

Kesäravintolamyyntipaikkaa Satamatorilta voi hakea koossa 10x15m tai 15x15m
Myyntipaikka C 15m x 15m (225 m2) pohjavuokra on 11.880€ / 4kk kesäkausi (sis. alv)
Myyntipaikka D 10m x 15m (150 m2) pohjavuokra on  7.920€ / 4kk kesäkausi (sis. alv)

Myyntipaikkojen pohjavuokra määräytyy torihinnaston (2024) myyntipaikkakoon 5x5m mukaisesti. 

•  Myyntipaikan hakijalla on mahdollisuus tehdä myyntipaikasta pohjahintaa korkeampi kausivuokratarjous, mutta kaikissa tarjouksissa tulee toteutua vähintään torihinnaston mukainen ravintolamyyntipaikoille määritelty pohjahinta.

•  Vuokran lisäksi peritään sähkökulut, sekä mahdollinen jäte -ja vartiointimaksu, jotka tarkastetaan ja laskutetaan vuosittain. Myyntipaikkavuokra oikeuttaa myyntipaikkakohtaisesti vuokrasopimuksessa määriteltyyn myyntialueeseen.

•  Mikäli toimija haluaa sopia pidemmästä myyntikaudesta, vuokrataan mahdollinen lisämyyntiaika torihinnaston mukaisesti.MYYNTIPAIKKAHAUN SISÄLTÖ 

• Ruokaravintoloiden myyntipaikkahaussa pääpaino on laadukkaalla ruokatarjonnalla.
Ravintolalla on mahdollisuus hakea anniskeluoikeuksia.

• Myyntialue sisältää varauksen siirrettävälle ravintolakalustolle sekä asiakastilalle myyntipöytineen ja tuoleineen. Myyntikalusto voi olla vaunu tai kontti, tai muu ravintolatoimintaan suunniteltu siirrettävissä oleva myyntikalusto (ei teltta). Myyntikalustosta ja asiakastilasta tulee toimittaa havainnekuva tai valokuva myyntipaikkahakemuksen yhteydessä.

• Neljän kuukauden vuokrasopimus sisältää myyntijakson vuosittain toukokuu-elokuun välillä. Myyntiajan pidentäminen on mahdollista, muutos vaikuttaa vuosivuokraan.

• Määräaikainen vuokrasopimus, mahdollisuus hakea 1-5 vuoden sopimusta.

• Myyntialueella sijaitsee sähköpiste, ei vesi- tai viemäriliitäntää.
Vuokralainen vastaa vuokra-alueella sijaitsevien ja sinne mahdollisesti asennettavien johtimien asennuksesta, kunnossapidosta ja muista kustannuksista omalta osaltaan. 

Huom. Vuokralaisen tulee varautua siirtämään satamatorilla sijaitsevia ravintoloita kesän aikana tapahtumien ja niihin liittyvien järjestelyjen vuoksi. Siirtokuluista vastaa vuokralainen. Myyntipaikan siirto ja väliaikaiset myyntipaikkajärjestelyt eivät oikeuta vuokrahyvityksiin. 
Tiedossa olevia ja siirtoa vaativia tapahtumia vuonna 2023 ovat Kuopion Viinijuhlat (heinäkuu 2,5 viikkoa), sekä mahdollisesti Sunsets Kuopio  (1 viikko) ja Satama Yö (elokuu 1 viikko). Vuokralainen voi myös neuvotella suoraan tapahtumanjärjestäjän kanssa tapahtuman aikaisesta yhteistyöstä. Vuokranantaja pyrkii osoittamaan vuokralaiselle korvaavan paikan kauppatorilta tai sataman alueelta tapahtumien ajaksi. Asiakasaluetta voidaan joutua pienentämään tilapäisten sijoitusratkaisujen ajaksi, ja anniskelumahdollisuutta voidaan joutua rajaamaan tapahtumien ajan.

Huom.  Anniskeluoikeus torialueella ei tarkoita yksinoikeutta. Anniskeluoikeuksia voidaan myöntää mm. alueella järjestettäviin tapahtumiin. 

 


 

YLEISTÄ - RAVINTOLATOIMINTA TORIALUEELLA

Toiminta
Ravintolan toimintakausi määrittyy myyntipaikkakohtaisesti laadittavan vuokrasopimuksen mukaan. Päivittäinen myyntiaika sijoittuu klo 6-22 välille, josta toimijan tulee sitoutua torien ja aukioiden myyntitoimintaa koskeviin yhtenäisiin aukioloaikoihin, ja pitää ravintolaa avoinna asiakkaille vähintään arkisin klo 10-16 ja lauantaisin klo 10-15 välillä. Toritoiminnalla on säävaraus. Alueista on mahdollisuus muodostaa useamman toimijan yhteisterasseja, joissa tekniikan tai asiakas wc:n järjestämisen kuluja voidaan jakaa toisen ravintolatoimijan kanssa. 

Myyntikalusto ja asiakastilat
Hakemukseen tulee liittää tarkat ja selkeät myyntikaluston luonnoskuvat tai valokuvat, sekä myyntikaluston tarkat mitat. Myös asiakastilan kalustosuunnitelma (asiakaspöydät ja tuolit, mahdolliset varjot tai markiisit, tilan rajaus) tulee toimittaa hakemuksen ohessa.

Myyntitoiminnassa käytettävän myynti- ja asiakaskaluston tulee olla asianmukaiseen käyttötarkoitukseen suunniteltu ja sopiva, visuaaliselta ilmeeltään kutsuva ja houkutteleva, siisti ja ehjä. Myyntikaluston tulee olla kontti, vaunu tai muu siirreltävissä oleva rakenne, joka on elintarvikeviranomaisen hyväksymä kyseiseen käyttötarkoitukseen.  Ravintolamyyntipaikan myyntikalustoksi ei hyväksytä telttarakennetta. Ota huomioon kalustovalinnassasi mahdolliset tapahtumista johtuvat siirrot ja niistä aiheutuvat kustannukset.  Suosittelemme toimintaan alueella kevytrakenteista myyntikalustoa (vaunu, myyntiauto tms) mahdollisten siirtojen vuoksi. 

Asiakaspöydiksi ja tuoleiksi tulee hankkia torin olosuhteisiin, vuokrattuun tilaan ja ympäristöön sopivat laadukkaat, sekä myyntikaluston ilmeen kanssa yhtenäiset pöytä- ja tuolisetit. Asiakastilan rajaus on toteutettava kevyesti köysitolppa -yhdistelmällä ja/tai kukkaistutusastioilla. Toteutus tulee käydä selkeästi ilmi hakemuksen liitteenä toimitetussa kalustoluonnoksessa tai visuaalisessa suunnitelmassa.

Tuotevalikoima
Torin tavoite on tarjota eri asiakasryhmille houkutteleva monipuolinen ja laadukas tuotevalikoima. Toimijavalinnoissa otetaan huomioon tuotevalikoiman monipuolisuus, toiminnan ammattimaisuus, ruokatuotteiden laatu, uutuusarvo tai erikoisuus, sekä mahdollisuuksien mukaan paikallisuus ja lähituotanto. Ota huomioon, että ravintolamyyntipaikka ei tarkoita anniskelun yksinmyyntioikeutta kauppatorilla eikä kävelykeskustassa. Vuokranantajalla on oikeus myöntää anniskelulupia mm. erilaisiin tapahtumiin ilman korvausvelvollisuutta vuokralaiselle. 

Sopimuksen sisältö ja kesto
Sopimus on määräaikainen. Jättämällä hakemuksen, toimija sitoutuu toteuttamaan hakemuksessaan kuvaamansa ravintolakonseptin, toiminnan kuvaus ja sisältö huomioidaan vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimusta ei voi siirtää toisen yrityksen nimiin, alivuokrata tai myydä osana myyntikalustoa tai liiketoimintakauppaa. Mikäli vuokralainen irtisanoo sopimuksen, vuokranantaja kilpailuttaa myyntipaikan. 


 

MYYNTIPAIKKAHAKEMUSTEN ARVIOINTI


Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon:

  • Myyntikaluston ja asiakastilan laadukas ilme, kaluston siisteys ja toimivuus.
  • Laadukas ja torin tarjontaa täydentävä tuotevalikoima
  • Kiinnostava ruokaravintolakonsepti
  • Hakijan aiempi kokemus, maine ja tausta
  • Tarjottu vuokra

 

Vuokranantaja (Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys) valitsee toimijat määräaikaan jätettyjen hakemusten perusteella syys-lokakuun aikana, ja on suoraan yhteydessä valittuihin toimijoihin. 

Vuokranantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai palauttaa tarjous täydennettäväksi hakijalle tiettyyn määräaikaan mennessä. Myyntipaikkoja voidaan jättää täyttämättä ensimmäisellä hakukierroksella. Täyttämättä jääneet myyntipaikat laitetaan uudelleen haettaviksi.


MYYNTITOIMINNAN EHDOT
Jättämällä hakemuksen, toimija sitoutuu toteuttamaan hakemuksessaan kuvaamansa ravintolakonseptin. Myyntitoimintaan, kalustoon tai sisältöön kohdistuvista mahdollisista muutoksista tulee ensin neuvotella vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen tulee toiminnassaan noudattaa vuokrasopimusta, Kuopion torisääntöä sekä vuokranantajan, viranomaisten ja torivalvojan antamia ohjeistuksia.

Vuokralainen sitoutuu toimimaan hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen mukaisesti, ottamaan huomioon toiminnassaan laadukkaan asiakaspalvelun elementit ja ollen mukana omalla panoksellaan rakentamassa hyvää yhteishenkeä toimintaympäristöönsä, sekä luomassa toiminnallaan rehtiä savolaista torikulttuuria.

 

LISÄTIETOA

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.

Jari-Pekka Piipponen, 044 373 4887
jari.piipponen@kuopionkeskus.fi

 

Teksti: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys

Kuvat: Wille Markkanen

Nämä voisivat kiinnostaa sinua