Etusivu

Kuopion kauppatorin ja satamatorin myyntipaikkojen haku on avoinna

1.9.2023

Kuopion kauppatorin, satamatorin ja aallonmurtajan myyntipaikkahaku uudelle sopimuskaudelle on käynnistynyt. Haettavana on aiempaa enemmän kesäkauden myyntipaikkoja kahvioille, jäätelökioskeille ja yögrilleille, sekä uusia laajennettuja anniskelualueita ruokaravintolatoimintaan. Uudella sopimuskaudella tavoitellaan erityisesti ympärivuotisen toritoiminnan sekä torin yleisilmeen ja viihtyvyyden kehittymistä, sekä entistä monipuolisempaa tuotetarjontaa asiakkaille. 

Kuopion kauppatoria, satamatoria ja aallonmurtajan monitoimikenttää hallinnoiva Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys on avannut myyntipaikkahaun ruokaravintoloille, kesäkahvioille, jäätelökioskeille ja yögrillitoimintaan. Myyntipaikkahaku on avoinna 10.9.2023 saakka, ja uuden kauden myyntipaikkasopimukset tulevat voimaan vuodesta 2024 alkaen.

Uudella sopimuskaudella haettavana on ympärivuotisia ruokaravintolamyyntipaikkoja Kuopion kauppatorille sekä kaksi kesäkauden ruokaravintolapaikkaa satamatorille. Ravintolamyyntipaikkojen vuokraan sisältyy mahdollisuus hakea anniskeluoikeutta, mutta vuokralaisvalinnoissa pääpaino on ensisijaisesti laadukkaalla ruokatarjonnalla. Kauppatorin puolikiinteiden myyntipaikkojen ulkonäköä ohjaa keväällä 2023 laadittu uusi torin visuaalinen suunnitelma. Visuaalinen suunnitelma luo yleiset raamit torin kiinteiden rakenteiden - kuten torivarastojen ja toriparkin porraskäytävien ilmeen kehittämiselle ja torin puolikiinteille myyntirakennuksille. 

Torin visuaalisen suunnitelman myötä kauppatorin puolikiinteillä ravintolamyyntipaikoilla on nyt mahdollista toteuttaa uudenlaisia kattoterasseja sekä lasitettuja ympärivuotisia asiakastiloja. Visuaalisen suunnitelman on toteuttanut VSU maisema-arkkitehdit ja työn valmistelussa on ollut mukana Kuopion kaupunki, Kuopion Pysäköinti Oy ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. 

Haettavaksi tulee myös uusia alueita, joihin voi hakea useampivuotista vakituista myyntipaikkaa esimerkiksi kesäkahviolle, jäätelökioskille, yögrillille tai muulle kioskimyynnille. Uutena alueena myyntikäyttöön otetaan aallonmurtajan monitoimialue, jolle paikoitetaan kaksi kesäkahvio- tai jäätelökioskipaikkaa. Lisäksi yögrilli- ja ruokaravintolatoiminnalle avataan uusia mahdollisuuksia Kuopion satamatorilla. Aiemmin toukokuussa Kuopion kaupunkirakennelautakunta salli anniskelualueiden kasvattamisen Kuopion kauppatorilla 700 neliömetristä 1200 neliömetriin, sekä mahdollisti uutena anniskelualueena satamatorin 450 neliön ruokaravintolatoimintaan tarkoitetun alueen. Uudet aluekoot mahdollistavat toreilla yhteensä 5-8 laadukasta ruokaravintolaa anniskelumahdollisuudella, nykyisen kahden ravintolan sijaan. Toriravintolat, kahvilat ja kioskit voivat olla avoinna torisäännön mukaisesti korkeintaan klo 22 saakka, jonka jälkeen alkaa yögrillien toiminta-aika.

Uudella sopimuskaudella jäätelönmyynti ei ole enää myyntitoimintaa rajoittava tekijä Kuopion torialueilla, ja tämä muutos avaa mahdollisuuksia useammalle jäätelökioskitoimijalle ja kesäkahviolle, monipuolistaen ja lisäten samalla torien tuotetarjontaa asiakkaille. Tähän asti tietynlaisten jäätelökioskituotteiden myynti on ollut mahdollista vain aiemman käytännön mukaisesti kilpailutetuissa jäätelökioskeissa. Toimintaa varten kauppatorille on paikoitettu lisää kahvio- kioskimyyntipaikkoja, jotka sijoittuvat satamatorin ja aallonmurtajan lisäksi kauppatorin uudelle Kesäkeidas -myyntialueelle. Kesäkeitaalle suunnitellaan parhaillaan kesäteemaista tilateosta, jonka tavoite on tukea uuden myyntialueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Kaikki uuden kauden toimijavalinnat tehdään pääosin laatukriteereillä, jossa kokonaisarviointiin vaikuttavat tuotetarjonnan ohella myyntipaikan visuaalinen ilme eli myyntikaluston tasokkuus ja asiakastilan viihtyisyys, hakijan aiempi kokemus ja tausta, sekä myyntipaikasta tarjottu vuokra. Myyntipaikan hakija päättää itse tarjoaako pohjahinnan vai korottaako vuokratarjousta haluamastaan myyntipaikasta. Myyntipaikkoja voi hakea useita samalla hakemuksella. 

Myyntipaikkojen hakijoilta toivotaan uudelle sopimuskaudelle raikkaita ajatuksia siitä, minkälainen torikahvila, ravintola, jäätelökioski tai muu myyntikioski olisi asiakkaille viihtyisä ja kutsuva, sekä minkälainen tuotetarjonta toisi torille uutta ja asiakkaiden toivomaa sisältöä.

Uuden sopimuskauden tavoite on monipuolistaa torien tarjontaa asiakkaille, kehittää ympärivuotista myyntitoimintaa ja lisätä torien kiinnostavuutta ja vetovoimaa myös uusien asiakasryhmien keskuudessa.

 


 

OHJE MYYNTIPAIKAN HAKEMISEEN JA TARJOUKSEN JÄTTÄMISEEN


Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a)    Kuvaus suunnitellusta myyntitoiminnasta ja tuotteista
Liitä hakemukseen mukaan liiketoimintasuunnitelma tai kirjoita kattava kuvaus suunnitellusta myyntitoiminnasta. Kuvauksessa tulee ilmetä ravintolan, kahvilan tai kioskin tuote- tai palveluvalikoima, sekä tieto mahdollisista edustetuista tuotemerkeistä.

b)    Myyntikaluston ja asiakasalueen ilme
Liitä hakemukseen myyntikaluston julkisivukuvat hakuohjeen mukaisesti luonnoksina tai valokuvina. Liitä mukaan myös luonnos tai suunnitelma asiakasalueen ilmeestä ja kalustosta. Kauppatorin puolikiinteän ravintolamyyntikaluston suunnittelussa tulee huomioida Kuopion kauppatorin visuaalinen suunnitelma ja ohjeistus. Lisäohjeet löytyvät myyntipaikkailmoituksista.

c)    Aiempi kokemus 
Kerro hakemuksessa riittävässä laajuudessa aiemmasta kokemuksesta toimialalta ja/tai yrittäjänä. Mainitse hakemuksen ja kokemuksesi kannalta olennaiset yritykset, joissa toimit tällä hetkellä tai olet toiminut viimeisen 5 vuoden aikana.

d)    Tarjous
Voit tarjota hakuilmoituksessa mainitun myyntipaikan pohjahinnan, tai tehdä oman tarjouksen hakemasi myyntipaikan vuokrasta (poislukien puolikiinteät ravintolamyyntipaikat). Myyntipaikalle määritelty pohjahinta tulee kuitenkin toteutua kaikissa tarjouksissa. 

Huomioithan!
- Myyntipaikkahaussa voi hakea useampaa myyntipaikkaa kauppa- ja satamatorilta, sekä aallonmurtajalta.
- Vuokrasopimukseen sisällytetään tarvittaessa 2 kuukauden takuuvuokra
- Tarkempien vuokrasopimusneuvottelujen yhteydessä hakijan edellytetään toimittavan vuokranantajalle korkeintaan 3 kuukautta vanhan Rating Alfa -raportin, verovelkatodistuksen ja kaupparekisteriotteen.
- Lue huolella hakemaasi myyntipaikkaa koskevat lisätiedot ja hakuohjeet.

 


 

MYYNTIPAIKKOJEN HAKEMINEN

AIKATAULU
Hakemuslomake liitteineen on täytettävä ja lähetettävä 10.9.2023 mennessä.
Hakemusta täydentäviä tietoja voi lähettää myös sähköpostilla torivalvoja@kuopionkeskus.fi


Tutustu huolella myyntipaikkakohtaisiin lisätietoihin ja täytä myyntipaikkahakemuslomake:

 

MYYNTIPAIKKAHAKEMUSTEN ARVIOINTI

Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon:

  • Myyntikaluston taso, siisteys ja toimivuus,  asiakastilan viihtyisyys ja kalusteet,
    sekä yhtenäisen ilmeen ja kokonaisuuden toteutuminen.

  • Kauppatorin puolikiinteiden ruokaravintoloiden myyntipaikkahakemuksissa arvioidaan torin visuaalisen ohjeen raamien toteutuminen kalustosuunnitelmassa

  • Laadukas ja torin tarjontaa täydentävä tuotevalikoima

  • Kiinnostava ruokaravintola- / jäätelökioski- tai muu elintarvikekioski- / yögrillikonsepti

  • Hakijan aiempi kokemus, maine ja tausta

  • Tarjous vuokrasta (pl. puolikiinteät myyntipaikat)

Vuokranantaja (Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys) valitsee toimijat määräaikaan jätettyjen hakemusten perusteella syys-lokakuun aikana, ja on suoraan yhteydessä valittuihin toimijoihin. 

Vuokranantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai palauttaa tarjous täydennettäväksi hakijalle tiettyyn määräaikaan mennessä. Myyntipaikkoja voidaan jättää täyttämättä ensimmäisellä hakukierroksella. Täyttämättä jääneet myyntipaikat laitetaan uudelleen haettaviksi.


MYYNTITOIMINNAN EHDOT
Jättämällä hakemuksen, toimija sitoutuu toteuttamaan hakemuksessaan kuvaamansa liiketoimintakonseptin. Myyntitoimintaan, kalustoon tai sisältöön myöhemmin kohdistuvista mahdollisista muutoksista tulee ensin neuvotella vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen tulee toiminnassaan noudattaa vuokrasopimusta, Kuopion torisääntöä sekä vuokranantajan, viranomaisten ja torivalvojan antamia ohjeistuksia.

Vuokralainen sitoutuu toimimaan hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen mukaisesti, ottamaan huomioon toiminnassaan laadukkaan asiakaspalvelun elementit ja ollen mukana omalla panoksellaan rakentamassa hyvää yhteishenkeä toimintaympäristöönsä, sekä luomassa toiminnallaan rehtiä savolaista torikulttuuria.LISÄTIETOA

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.

Jyrki Vuori ja Jari-Pekka Piipponen
044 493 4734, torivalvoja@kuopionkeskus.fi

Tilla Martikainen
050 360 8973, tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

 

Teksti: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys

Kuvat: Vicente Serra

Nämä voisivat kiinnostaa sinua