Kauppatori

Torin kehittämishankkeessa kehitetään torin vetovoimaa ja ympärivuotisuutta

7.6.2022

Kuopio on mukana kuuden kaupungin Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -yhteishankkeessa, jossa kaupunkiverkoston yhteiskehittelyn ja paikallisten kokeilujen kautta pyritään edistämään erilaisia kaupunkitilaan liittyviä kehittämishankkeita. Mukana hankkeessa ovat omalla kehittämisaihiollaan Kuopion lisäksi Oulu, Jyväskylä, Kouvola, Lappeenranta ja Lahti. Näistä Lappeenranta ja Kouvola ovat valinneet kehittämiskohteeksi myös torit ja kaupunkiaukiot. 

Tommi Seppänen torin kalustomoduulit

 

Kiinteistöliitto Itä-Suomeen kuuluva Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on palkinnut kahden Savonia AMK rakennusarkkitehtiopiskelijan opinnäytetyöt 2500 euron rahapalkkioilla. Opinnäytetöissä opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella monikäyttöinen ja muunneltava moduulikalusto, jota voitaisiin hyödyntää eri tavoin torin asiakas- ja myyntitiloina sekä erilaisissa tapahtumissa. Suunnittelutyö liittyy Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen torin kehittämishankkeeseen, jossa pyritään kehittämään toritoiminnan ympärivuotisuutta ja alueen viihtyisyyttä.

 

Alkuvuodesta Kuopiossa toteutettiin asiakkaille ja kauppiaille suunnatut torin kehittämiskyselyt. Kyselytulosten pohjalta torin ympärivuotisen toiminnan kehittämistä pidetään molemmissa ryhmissä tärkeänä, mutta rinnalle nousi myös viihtyisien istuskelualueiden sekä kukkaistutusten ja vehreyden lisääminen, kesätapahtumien tärkeys sekä erityisesti kauppiaiden keskuudessa torin markkinointi.

Opinnäytetöiden tilaajana ja ohjaajana toimi kauppatoria ja satamatoria hallinnoiva Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. Opinnäytetöiden tavoitteena oli pohtia myyntitoiminnan keston tai jopa ympärivuotisuuden tukemiseksi erilaisia kalustoratkaisuja. Opinnäytetöitä on käsitelty ja kommentoitu kaupunkikuvatyöryhmässä sekä yhdistyksen Kiinteistöt&Infra-työryhmässä, jossa mukana on edustajia Kuopion kaupungilta, keskustan yrityksistä ja kiinteistöistä.

 

 

”Opinnäytetyönä laaditut kalustopiirustukset ja havainnekuvat antavat meille

hyvän pohjan jatkaa selvitystä monikäyttöisestä ja muunneltavasta toritoimintaan suunnitellusta kalustosta.

Ajatuksena on, että moduulikalustoa voitaisiin hyödyntää suojaisina asiakastiloina, sekä tarjota sitä jatkossa

myös myynti- ja tapahtumakäyttöön toimijoille. Seuraavaksi selvitetään, voiko jompaa kumpaa kalustosuunnitelmaa

viedä käytäntöön ihan sellaisenaan tai jatkojalostaa tästä kalusto toteutukseen saakka.

 

Myös muita kyselyssä esille nousseet asioita pyritään ottamaan huomioon hankkeen edetessä”,

- Tilla Martikainen -
Toiminnanjohtaja, Kuopion keskustan kehittämisyhdistys ry.

 

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on yleishyödyllinen kiinteistöyhdistys, jonka strategiaan kuuluu asumisympäristöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös keskustan alueen muuttovetovoimaisuuden lisääminen ja tätä kautta kiinteistöjen varallisuusarvojen säilyttäminen. Yhteistyökumppanina projektissa toiminut Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys palkitsi opinnäytetöinään kalustoa suunnitelleet Savonia AMK:n rakennusarkkitehtiopiskelijat Ville Rahikan ja Tommi Seppäsen 2500 euron palkinnoilla. 

Projektissa yhteistyötä tehneet yhdistykset pitävät tärkeänä nuorten ajatusten ja näkemysten tuomista esille osana viihtyisän keskustan suunnittelua ja rakentamista – opinnäytetöiden tehtävä on myös herättää keskustelua ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja.  

 

”Olemme vaikuttuneita töiden monipuolisuudesta. Pidämme tärkeänä nuorten ajatusten

ja näkemysten esille tuomista. Opinnäytetöiden tehtävä on myös herättää keskustelua

ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja ”


- Piia Moilanen -
toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Itä-Suomi

 

tommi
Kuva:  Luonnoskuva pöytämoduulista torin keskikäytävällä (Tommi Seppänen)
Tommi Seppänen torin kalustomoduulit,luonnos 3
Kuva:  Luonnoskuva pöytämoduulista asiakastilana (Tommi Seppänen)
Ville Rahikka mökkimoduuli avonaisena
Kuva: Mökkimoduuli avonaisena myyntitilana ( Ville Rahikka)
Ville Rahikka mökkimoduuli suljettuna
Kuva: Mökkimoduuli suljettuna myyntitilana (Ville Rahikka)
Ville rahikka kalustomoduuliluonnos
Kuva: Mökkimoduulit voi yhdistää myös yhdeksi suureksi myyntitilaksi ( Ville Rahikka)

Yhdistysten tavoitteena on toteuttaa kolme suunnitteluprojektia yhdessä alueen oppilaitosten kanssa. Edellisen kerran palkinnot luovutettiin vuonna 2020 Kuopion satama-alueen kehittämistä opinnäytetöissään visioineille Mia Manniselle ja Nea Huikarille

Vuonna 2019 Kuopion keskustan kehittämisyhdistys visioi Janne Taskisen toteuttaman opinnäytetyön kautta torin osittaista kattamista sekä alueen ympärivuotisen käytön lisäämistä toripaviljonkisuunnitelmalla.

Teksti: Tilla Martikainen & Piia Moilanen

Kuvat: Tommi Seppänen & Ville Rahikka

Nämä voisivat kiinnostaa sinua