Kauppatori

Torin kehittämishankkeessa kehitetään torin vetovoimaa ja ympärivuotisuutta

7.6.2022

Kuopio on mukana kuuden kaupungin Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -yhteishankkeessa, jossa kaupunkiverkoston yhteiskehittelyn ja paikallisten kokeilujen kautta pyritään edistämään erilaisia kaupunkitilaan liittyviä kehittämishankkeita. Mukana hankkeessa ovat omalla kehittämisaihiollaan Kuopion lisäksi Oulu, Jyväskylä, Kouvola, Lappeenranta ja Lahti. Näistä Lappeenranta ja Kouvola ovat valinneet kehittämiskohteeksi myös torit ja kaupunkiaukiot. 

Tommi Seppänen torin kalustomoduulit

 

Alkuvuodesta 2022 Kuopiossa toteutettiin asiakkaille ja kauppiaille suunnatut torin kehittämiskyselyt. Kyselyn tulokset osoittivat, että torin ympärivuotisen toiminnan kehittämistä pidetään molemmissa ryhmissä tärkeänä, mutta rinnalle nousi myös viihtyisien istuskelualueiden sekä kukkaistutusten ja vehreyden lisääminen, kesätapahtumien tärkeys sekä erityisesti kauppiaiden keskuudessa torin markkinointi.

Torin merkitys paitsi keskeisenä kauppapaikkana, mutta myös kuopiolaisten ja matkailijoiden asiointi- ja ajanviettopaikkana nousi vastauksissa selkeästi esille. Kuopiossa on edelleen vahva ja virkeä torikulttuuri, joka nähdäänkin yhtenä kesäisen Kuopion vetovoimatekijänä. Siksi myös asiakkaiden viihtyvyyttä ja erilaisia ympärivuotisia syitä tulla torille tullaan pohtimaan tarkemmin hankkeen edetessä. Hankkeen aikana tavoitteena on tehdä torille visuaalinen ja toiminnallinen kehittämissuunnitelma.

Ympärivuotisen toiminnan kehittämistä lähdettiin ensimmäisenä pohtimaan opinnäytetöiden kautta, joissa tavoitteena oli pohtia myyntitoiminnan keston tai jopa ympärivuotisuuden tukemiseksi erilaisia torille sopivia kalustoratkaisuja.  Opinnäytetöiden tilaajana ja ohjaajana toimi kauppatoria ja satamatoria hallinnoiva Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. Opinnäytetöitä kommentoitiin myös kaupunkikuvatyöryhmässä sekä yhdistyksen Kiinteistöt&Infra-työryhmässä, jossa mukana on edustajia Kuopion kaupungilta, keskustan yrityksistä ja kiinteistöistä.

 

 

”Opinnäytetyönä laaditut kalustopiirustukset ja havainnekuvat antavat meille

hyvän pohjan jatkaa selvitystä toritoimintaan sopivasta nykyaikaisesta kalustosta.

 

Kalustopohdinnan jälkeen tullaan seuraavaksi tarkastelemaan muita kyselyssä esille
nousseita torin vetovoimaan liittyviä aiheita ja ideita. Se mihin kehittämisteemaan 

lopulta tartutaan, tarkentuu hankkeen edetessä”,

- Tilla Martikainen -
Toiminnanjohtaja, Kuopion keskustan kehittämisyhdistys ry.

 

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys palkitsi uudenlaista torikalustoa suunnitelleet opinnäytetyöt

 

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on yleishyödyllinen kiinteistöyhdistys, jonka strategiaan kuuluu asumisympäristöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös keskustan alueen muuttovetovoimaisuuden lisääminen ja tätä kautta kiinteistöjen varallisuusarvojen säilyttäminen. Yhteistyökumppanina torikaluston suunnitteluprojektissa toiminut Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys palkitsi opinnäytetöinään kalustoa suunnitelleet Savonia AMK:n rakennusarkkitehtiopiskelijat Ville Rahikan ja Tommi Seppäsen 2500 euron palkinnoilla. 

Projektissa yhteistyötä tehneet Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ja Kuopion keskustan kehittämisyhdistys pitävät tärkeänä nuorten ajatusten ja näkemysten tuomista esille osana viihtyisän keskustan suunnittelua ja rakentamista. Opinnäytetöiden tehtävä on myös herättää keskustelua ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja.  

 

Yhdistysten tavoitteena on ollut vuosien 2019-2022 aikana toteuttaa kolme suunnitteluprojektia yhdessä alueen oppilaitosten kanssa. Edellisen kerran palkinnot luovutettiin vuonna 2020 Kuopion satama-alueen kehittämistä opinnäytetöissään visioineille Mia Manniselle ja Nea Huikarille. 

Vuonna 2019 Kuopion keskustan kehittämisyhdistys visioi Janne Taskisen toteuttaman opinnäytetyön kautta torin osittaista kattamista sekä alueen ympärivuotisen käytön lisäämistä toripaviljonkisuunnitelmalla.

 

”Olemme vaikuttuneita töiden monipuolisuudesta. Pidämme tärkeänä nuorten ajatusten

ja näkemysten esille tuomista. Opinnäytetöiden tehtävä on myös herättää keskustelua

ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja ”


- Piia Moilanen -
toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Itä-Suomi

 

tommi
Kuva:  Luonnoskuva pöytämoduulista torin keskikäytävällä (Tommi Seppänen)
Tommi Seppänen torin kalustomoduulit,luonnos 3
Kuva:  Luonnoskuva pöytämoduulista asiakastilana (Tommi Seppänen)
Ville Rahikka mökkimoduuli avonaisena
Kuva: Mökkimoduuli avonaisena myyntitilana ( Ville Rahikka)
Ville Rahikka mökkimoduuli suljettuna
Kuva: Mökkimoduuli suljettuna myyntitilana (Ville Rahikka)
Ville rahikka kalustomoduuliluonnos
Kuva: Mökkimoduulit voi yhdistää myös yhdeksi suureksi myyntitilaksi ( Ville Rahikka)

Kuuden kaupungin luotsaamaa Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -yhteishanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto. Hankeyhteistyö ajoittuu vuosille 2021-2023.

kSL logo

Teksti: Tilla Martikainen & Piia Moilanen

Kuvat: Tommi Seppänen & Ville Rahikka

Nämä voisivat kiinnostaa sinua