Tapahtuman järjestäminen Kuopion torilla, satamatorilla ja aallonmurtajalla

 


Tervetuloa järjestämään tapahtumaa Kuopion keskustaan! Kuopion kauppatorilla, satamatorilla ja aallonmurtajalla tapahtumia voi järjestää yleisötapahtumille sopivilla alueilla. Toreilla järjestetään vuoden aikana useita kymmeniä tapahtumia - pienistä tempauksista ja promotapahtumista suuriin yleisötapahtumiin. 

Päätökset pienistä, alle 200 hengen yleisötapahtumista menevät yleensä kirjallisen sopimuksen kautta ja suuremmat vaativat tarkempia selvityksiä mm. viranomaisille. 


Pienet (alle 200 hengen) tapahtumat
Pienen (noin alle 200 henkilön) tapahtuma ei yleensä vaadi poliisilaitokselle tehtävää ilmoitusta, mikäli se ei sisällä erityispiirteitä (ilotulitteet, tuliesitykset, tms. tarkista koko lista poliisin sivuilta). Pienen tapahtuman järjestämistä ja hintatietojen saamista varten tarvitaan kuitenkin maanomistajan (alueen hallinnoivan tahon) lupa. 

Suuret yleisötapahtumat
Suuremmat yleisötapahtumat vaativat enemmän järjestelyjä ja paitsi yhteydenottoa maa-alueen hallinnoijaan myös poliisiin ja pelastusviranomaisiin, erilaisten selvitysten ja turvallisuus-ja pelastussuunnitelman muodossa.

 

Satamatori


KUN SUUNNITTELET TORITAPAHTUMAA: 

1) Tee ensin aluevaraustiedustelu hyvissä ajoin soittamalla torin tapahtumavastaavalle p. 044 373 4887 tai toritoimintavastaavalle p. 044 493 4734.

2) Ennen aluehakemuksen täyttämistä, tutustuthan huolella torisäännön kohtiin 8.3. ja 8.4. (Tapahtuman järjestäminen ja viranomaisluvat). 

3) Kun olet tarkastanut aluevaraustilanteen ja tutustunut torisääntöön, täytä ja lähetä aluehakemus.

4) Hakemuksen käsiteltyään, tapahtumavastaava tarkastaa torien varaustilanteen ja ilmoittaa tapahtumanjärjestäjälle soveltuvan tapahtuma-alueen ja ajankohdan, sekä muut tapahtumanjärjestämiseen liittyvät käytännöt ja ehdot.  

 

TORISÄÄNTÖ

ALUEHAKEMUS

 

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA


A) ALLE 200 hengen tilaisuudet, pienet tapahtumat tai promootiotilaisuudet

Pieni tapahtuma ei yleensä vaadi poliisilaitokselle tehtävää ilmoitusta, mikäli se ei sisällä erityispiirteitä (ilotulitteet, tuliesitykset, tms. tarkista koko lista poliisin sivuilta). Alle 200 henkilön pientapahtumasta on kuitenkin tehtävä aluehakemus torivalvojalle vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli tapahtumassa on kaupallista toimintaa, esimerkiksi myynninedistämistä tai myyntitoimintaa, peritään tapahtumasta torisäännön mukainen paikkamaksu.

Tapahtuman aluehakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Tapahtuman tilantarve
 • Tapahtuman sisällön ja ohjelman esittely
 • Aikataulu (pvm, klo x-x)
 • Tieto mahdollisesta myynti- tai promotoiminnasta / paikkojen määrä
 • Tietoa tapahtuman kalustosta
 • Sähkön ja veden käytön tarve
 • Vähintään alustava aluesuunnitelma (tapahtuma-alueen koko ja toivottu sijainti)


B) YLI 200 hengen yleisötapahtumat

Tapahtuman järjestämiseksi tarvitset Kuopion keskustan kehittämisyhdistykseltä maanomistajan luvan poliisille tapahtumailmoituksen ohessa. Tapahtuman aluehakemus tulee siten lähettää ajoissa, vähintään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtumanjärjestäjä vastaa poliisille tehtävästä tapahtumailmoituksesta, sekä pelastuslaitokselle toimitettavasta tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmasta. Lisätietoa torisäännön kohdassa 8.4.

Tapahtuman aluehakemuksen tulee sisältää kohdan A) lisäksi seuraavat tiedot: 

 • Tieto siitä, miten tapahtuma-alueen kunnossapito ja siivous hoidetaan
 • Tiedot tapahtuman järjestyksenvalvonnasta (poliisin ohjeistuksen mukaan), sis. valvonta-ajat sekä valvojien määrä
 • Mahdollisesti tarvittavat ajoesteet (poliisin ohjeistuksen mukaan)
 • Mahdolliset liikennejärjestelyt tai liikenteenohjaus
 • Pysäköintijärjestelyt (autojen pysäköinti torilla ei ole sallittu)
 • Esiintymislavan tarve (varmistettava erikseen)
 • Mahdollinen anniskelulupahakemus, ilmoitus elintarvikemyynnistä sekä asiaankuuluvat ilmoitukset ilotulituksiin ja pyrotekniikkaan liittyvistä näytöksistä

HUOMIOI MYÖS, ETTÄ TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄ VASTAA: 

• Tapahtuma-alueen siisteydestä tapahtuman aikaan ja sen jälkeen. Tapahtuma-alue ja sen vaikutusympäristö tulee olla siisti tapahtuman jälkeen

• Torikauppa tai asiakkaat eivät saa häiriintyä tapahtuman äänentoistosta. Äänentoistosta on sovittava etukäteen torivalvojan kanssa

• Tapahtuman turvallisuudesta ja puuttuu tarvittaessa häiriökäyttäytymiseen

• Toritapahtuman suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä tulee noudattaa torisääntöä, viranomaisten ja toritoimijan antamia ohjeita, sekä huomioida myös Kuopion kaupungin tapahtumanjärjestäjän oppaan vinkit tapahtumanjärjestämiseen.  

• Tapahtuma-alueet vuokrataan sellaisenaan. Tapahtumanjärjestäjä vastaa tarvittaessa alueella olevien kalusteiden yms.  siirrosta pois tapahtuma-alueelta ja takaisin paikalleen tapahtuman päätyttyä.

Tapahtuma-alueen suunnittelussa on hyvä hyödyntää Kuopion torikarttaa, josta näkee vakituisten torimyyjien sijainnit torilla sekä tapahtumakäyttöön mahdolliset alueet.

Katso myös Kuopion kaupungin vinkit tapahtuman järjestämiseen Kuopiossa TÄÄLTÄ.

 

TÄYTÄ ALUEHAKEMUS TÄÄLLÄ

 

 

LISÄTIETOJA:

Jari-Pekka Piipponen
Tapahtumavastaava
p. 044 373 4887 | jari.piipponen(at)kuopionkeskus.fi
Ota yhteyttä Jariin, kun kyse on: 
pienet tapahtumat, tapahtumakalenteritiedustelut, lavan vuokraus, yleiset torin ja tapahtumien järjestelyt

Jyrki Vuori
Toritoimintavastaava
p. 044 493 4734 | torivalvoja@kuopionkeskus.fi
Ota yhteyttä toritoimintavastaavaan, kun kyse on: 
torin paikkavaraukset, promopaikat, sähkö & vesi

 

 

Wille Markkanen


 

HYÖDYLLISTÄ TIETOA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN KUOPION TORILLA, SATAMATORILLA JA AALLONMURTAJAN ALUEELLA

 

TAPAHTUMA-ALUEEN VUOKRAT JA LISÄPALVELUT

Yhdistysten tai yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämät ilmaistapahtumat joihin ei sisälly myyntitoimintaa, osallistumismaksuja tai pääsylippuja, ei peritä aluevuokraa. Sähkön käytöstä peritään hinnaston mukainen maksu. Jos tapahtumassa tarvitaan torin henkilökunnan apua virallisten työaikojen ulkopuolella, työstä veloitetaan palvelumaksu.

Jos tapahtumassa on myyntipisteitä, peritään myyntipaikkamaksut myyntipisteiden koon ja lukumäärän mukaan kauppa- ja satamatorin myyntipaikkahinnaston mukaisesti.

Tapahtumissa, joihin liittyy pääsymaksuja, osallistumismaksuja tai näkyvyys- tai promopaikkoja, tapahtuma-alueen vuokra määräytyy käytetyn pinta-alan mukaan. Yhden toriruudun (10m x 10m) hinta torihinnaston mukaan on 35€ / päivä.

Lisäpalvelut:
Tapahtuman tarvitsema mahdollinen sähkö, torin jätekuilujen käyttö tai pysäköintipaikat musiikkikeskuksen hiekkakentällä veloitetaan torihinnaston mukaisesti.

Torilavojen käyttö yleisölle ilmaisissa tapahtumissa on veloituksetonta. Kauppa- ja satamatorilla on molemmissa omat esiintymislavat. Lavojen käyttö torilla on ilmaista esiintyjille ja tapahtumanjärjestäjille. Lavojen paikat ovat kiinteät. Mahdollisista lavan siirroista maksun perii Mestar.

Kauppatorin suuri lava 9m x 6m
Satamatorin lava 10m x 6m
Aallonmurtajan alue n. 45m x 50m x 25m x 47m

Muista tehdä varaustiedustelu esiintymistä tai tapahtumaa varten hyvissä ajoin tapahtumavastaavalle. Huomioithan että kauppatorin lavaa vuokrataan myös torin ulkopuolelle erilaisiin tapahtumiin, joten lavan käyttömahdollisuus riippuu myös muista varauksista. Lavojen käyttölupa myönnetään aluehakemusta vastaan. Jos haettu ajankohta ei käy, ehdotetaan muuta korvaavaa aikaa tai paikkaa.MAANOMISTAJAN LUPA

Kaikkiin torin tapahtumiin, myyntitilaisuuksiin jne. tarvitaan maanomistajan lupa. Vaikka et olisi vielä varma tapahtuman järjestämisestä, täytä silti aluehakemus. Hakemuksen perusteella voimme varmistaa alueen sopivuuden tapahtumallenne ja antaa tarkempaa tietoa tapahtumapaikasta.


VIRANOMAISLUVAT, ELINTARVIKEMYYNTI JA TARJOILU TAPAHTUMASSA

Tapahtumajärjestäjän tulee laatia tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta ennakkoilmoitus viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksen käsittelee ympäristöterveydenhuolto.

Lisätietoja:
Ympäristöterveystarkastaja
p. 044 718 2277
anne_maarit.toivonen@kuopio.fiILMOITUS YLEISÖTILAISUUDESTA POLIISILLE

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta. Lue lisää poliisin vaatimista luvista täällä. 

Kuopion pääpoliisiasema
Suokatu 44 B, 70100 Kuopio
p. 0295 450 311

Lupapalvelut, 2 kerros: ma-to klo 8.00-16.15, pe klo 9.00 - 16.15
Vuoronumerolaite sulkeutuu klo 16.00

Ajanvaraus ja lupapalvelu: klo 9.00 - 11.00, ajanvaraus p. 0295 415 290
Lupaneuvonta: klo 13.00 - 15.00, p. 0295 415 287YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava turvallisuus- ja pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan jälkeen.

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita
tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja
räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16§:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnassa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A
70150 Kuopio
Puh. 017 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde)
pelastuslaitos@kuopio.fi
https://pelastustoimi.fi/pohjois-savo