Kukkia ja taustalla naiset tanssivat torilla

Kuopion tori tapahtumapaikkana

TERVETULOA JÄRJESTÄMÄÄN TAPAHTUMAA KUOPION TORILLE!

Parhaiten liikkeelle pääset ottamalla ensisijaisesti yhteyttä torin henkilökuntaan ja kertomalla milloin, missä ja kuinka suuren tapahtuman aiot järjestää. Päätökset pienistä, alle 200 hengen yleisötapahtumista menevät yleensä kirjallisen sopimuksen kautta ja suuremmat vaativat tarkempia selvityksiä mm. viranomaisille.

Tapahtuma-alueen suunnittelussa on hyvä hyödyntää Kuopion torikarttaa, josta näkee vakituisten torimyyjien sijainnit torilla sekä tapahtumakäyttöön mahdolliset alueet.

OTA YHTEYTTÄ

Kuopion kauppatorin ja satamatorin henkilökunta

Tilla Martikainen
Toiminnanjohtaja
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.
p. 050 360 8973
tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Ota yhteyttä Tillaan, kun kyse on:
suuret tapahtumat, erityisjärjestelyt ja yksityistilaisuudet

 

Jari-Pekka Piipponen
Toritoiminta- ja tapahtumakoordinaattori
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.
p. 044 373 4887
jari.piipponen(at)kuopionkeskus.fi

Ota yhteyttä Jariin, kun kyse on:
pienet tapahtumat, tapahtumakalenteritiedustelut, lavan vuokraus, yleiset torin ja tapahtumien järjestelyt

 

Torivalvoja
p. 044 493 4734

Ota yhteyttä torivalvojaan, kun kyse on:
torin paikkavaraukset, promopaikat, sähkö & vesi

 

Torien tilavaraukset

Torien tilavarauksia hoitaa toritoiminta- ja tapahtumakoordinaattori.
Otathan yhteyttä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa varmistaaksesi varaustilanteen.
Osa tapahtumista näkyy I Love Kuopion tapahtumalistauksessa, osoitteessa http://www.

Jos päädyt järjestämään tapahtuman Kuopion kauppa- tai satamatorilla, saatte mahdollisuuden avata tapahtumalle oman tapahtumainfosivun ILoveKuopion markkinointisivustolle.

Pienet (alle 200 hengen) tapahtumat

Pienen (noin alle 200 henkilön) tapahtuma ei yleensä vaadi poliisilaitokselle tehtävää ilmoitusta, mikäli se ei sisällä erityispiirteitä (ilotulitteet, tuliesitykset, tms. tarkista koko lista poliisin sivuilta). Pienen tapahtuman järjestämistä ja hintatietojen saamista varten tarvitaan kuitenkin maanomistajan (alueen hallinnoivan tahon) lupa, jota haetaan kirjallisella hakemuksella sähköpostitse. Hakemukseen tarvittavat tiedot löytyvät alta kohdasta "Maanomistajan lupa".

Suuret yleisötapahtumat

Suuremmat yleisötapahtumat vaativat enemmän järjestelyjä ja paitsi yhteydenottoa maa-alueen hallinnoijaan myös poliisiin ja pelastusviranomaisiin, erilaisten selvitysten ja turvallisuus-ja pelastussuunnitelman muodossa.
Jos suunnittelet suurta yleisötapahtumaa, ota yhteys toiminnanjohtajaan tai toritoiminta-ja tapahtumakoordinaattoriin.


TAPAHTUMA-ALUEEN VUOKRAT JA LISÄPALVELUT

Yhdistysten tai yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämät ilmaistapahtumat joihin ei sisälly myyntitoimintaa, osallistumismaksuja tai pääsylippuja, ei peritä aluevuokraa. Sähkön käytöstä peritään hinnaston mukainen maksu. Jos tapahtuma järjestetään torivalvojan työaikojen ulkopuolella, voidaan lauantaina tai sunnuntaina tarvittavasta työstä veloittaa palvelumaksu.

Jos tapahtumassa on myyntipisteitä, peritään myyntipaikkamaksut myyntipisteiden koon ja lukumäärän mukaan kauppa- ja satamatorin myyntipaikkahinnaston mukaisesti.

Tapahtumissa, joihin liittyy pääsymaksuja, osallistumismaksuja tai näkyvyys - tai promopaikkoja tapahtuma-alueen vuokra määräytyy käytetyn pinta-alan mukaan.Yhden toriruudun (10m x 10m) hinta torihinnaston mukaan on 35€ / päivä.

Lisäpalvelut

Tapahtuman tarvitsema mahdollinen sähkö, torin jätekuilujen käyttö tai pysäköintipaikat musiikkikeskuksen hiekkakentällä veloitetaan torihinnaston mukaisesti.

Torilavojen käyttö yleisölle ilmaisissa tapahtumissa on veloituksetonta!

Kauppa- ja satamatorilla on kaksi suurta esiintymislavaa ja kauppatorilla lisäksi myös yksi pienempi puulava ja esiintymisaukio. Lavojen käyttö torilla on ilmaista esiintyjille ja tapahtumanjärjestäjille. Lavojen paikat ovat kiinteät. Mahdollisista lavan siirroista maksun perii Mestar.

Kauppatorin suuri lava 9m x 6m
Kauppatorin pieni puulava 4m x 4m
Satamatorin lava 10m x 9m

Muistathan tehdä varauksen esiintymistä tai tapahtumaa varten hyvissä ajoin toritoiminta - ja tapahtumakoordinaattorin kalenteriin. Torin suurta lavaa vuokrataan myös torin ulkopuolelle erilaisiin tapahtumiin, joten lavan käyttömahdollisuus riippuu myös muista varauksista.

Lavojen käyttölupa myönnetään kirjallista hakemusta vastaan (sis. ajankohta, käyttötarve, esityksen/tapahtuman kuvaus, tieto äänentoistosta, yhteyshenkilön /esiintyjän yhteystiedot ja mahdolliset www-sivut).
Jos haettu ajankohta ei käy, ehdotetaan muuta korvaavaa aikaa tai paikkaa.


MAANOMISTAJAN LUPA

Kaikkiin torin tapahtumiin, myyntitilaisuuksiin jne. tarvitaan maanomistajan lupa.

Vaikka et olisi vielä varma tapahtuman järjestämisestä, laadi silti alustava kirjallinen hakemus, jonka perusteella voimme varmistaa alueen sopivuuden tapahtumallenne ja antaa tarkempaa tietoa tapahtumapaikasta.

Kirjallisesta hakemuksesta tulisi löytyä vastaus seuraaviin tietoihin tapahtumasta:

YLEISET TIEDOT

- Suunniteltu ajankohta? Tai vaihtoehtoinen ajankohta?
- Tapahtuman kesto /pvä (klo - klo)?
- Satamatori vai kauppatori?
- Kuinka suuren alueen tapahtuma tarvitsee (m x m) ?
- Sijaintitoive torilla? ( Ks. aluekartta)
- Onko tapahtuma uusi vai toteutettu aiemminkin?
- Tapahtuman järjestäjän yhteystiedot (puhelin, sähköposti)?

TAPAHTUMAN LUONNE

- Onko tapahtumassa myyntiä?
- Onko tapahtuma luonteeltaan kaupallinen (menekinedistäminen tai promokiertue)?
- Onko tapahtuma yksityistilaisuus, pääsymaksullinen tai osallistumismaksuja sisältävä tapahtuma? Jos on, ilmoita tapahtuman lippuhinnat tai osallistumismaksut.
- Onko tapahtumassa elintarvikemyyntiä tai tarjoilua?
- Onko alkoholimyyntiä?
- Minkälaista ohjelmaa ja toimintaa tapahtumaan sisältyy?
- Tarvitsetteko torin isoa lavaa tapahtumaan?
- Tarvitsetteko sähköä? Jos, niin minkälaista toimintaa varten?
- Tarve vesipisteelle?
- Tuleeko tapahtumasta roskaa (tarve torin jätekuilujen käytölle)?
- Arvioitu yleisömäärä /pvä?

TAPAHTUMAN KALUSTO

- Minkälaista kalustoa ja rakenteita tapahtumaan liittyy (teltat, pöydät, muut rakenteet)?
- Käytättekö äänentoistoa? Jos, niin minkä ajanjakson?

Hakemus lähetetään osoitteisiin:

jari.piipponen@kuopionkeskus.fi JA
tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Otamme yhteyttä, kun olemme tutustuneet hakemukseen.

 

VIRANOMAISLUVAT

ELINTARVIKEMYYNTI JA TARJOILU TAPAHTUMASSA

Tapahtumajärjestäjän tulee laatia tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta ennakkoilmoitus viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksen käsittelee ympäristöterveydenhuolto.

Ota yhteyttä:

Arja Kervinen, ympäristöterveystarkastaja
p. 044 718 2277
arja.kervinen@kuopio.fi


ILMOITUS YLEISÖTILAISUUDESTA POLIISILLE

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.

Lue lisää poliisin vaatimista luvista:
http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kuopion pääpoliisiasema
Käyntiosoite: Suokatu 44 B, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 217 ,70101 Kuopio
Poliisilaitoksen vaihde: 0295 450 311

Lupapalvelut, 2 kerros
(mm. vartijakortit, järjestyksenvalvojakortit,tapahtumailmoitukset)

Avoinna: ma - to klo 8.00 - 16.15, pe klo 9.00 - 16.15
Vuoronumerolaite sulkeutuu klo 16.00
Vältä jonottamista, varaa aika tästä: http://www.poliisi.fi/verkkoasiointi

Ajanvaraus ja lupapalvelu
klo 9.00 - 11.00
ajanvaraus puh. 0295 415 290

Lupaneuvonta
klo 13.00 - 15.00
puh. 0295 415 287


YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä
syystä hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan jälkeen.

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;

2) käytetään avotulta, ilotulitteita
tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja
räjähdysvaarallisia kemikaaleja;

3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16§:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnassa.

Kysy lisää!
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yhteystiedot

Volttikatu 1 A
70150 Kuopio
Puh. 017 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde)
Fax. 017 188 123

Sähköpostiosoite: pelastuslaitos@kuopio.fi
http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-501