Kuopion Keskus ry. | Elinvoimalaskenta 2021

Kuopion Keskus ry. | Elinvoimalaskenta 2021

KUOPION KESKUSTASSA POIKKEUKSELLISEN VÄHÄN TYHJIÄ LIIKETILOJA

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) organisoiman ALLin elinvoimamittauksen tulokset julkaistiin toukokuussa 2021. Pidemmältä aikaväliltä kerättyjen seurantatietojen mukaan kaupunkikeskustoissa vaikuttavat yleiset kehitystrendit, jotka ovat hyvin samansuuntaisia. Ravintoloiden, kahviloiden ja arkiyritysten määrä pääsääntöisesti kasvaa ydinkeskustoissa vuosittain ja lauantailiikkeiden määrä vähenee.  

Koronavuosi 2020 rokotti osaa kaupunkikeskustoista huomattavasti rankemmin, mutta Kuopiossa kokonaistilanne pysyi melko tasaisena ja muutokset olivat maltillisempia. Huomionarvoista ja muusta valtavirrasta poikkeavaa oli se, että olosuhteista huolimatta, Kuopion keskustassa on tyhjiä liiketiloja edelleen poikkeuksellisen vähän.

Keskustaan sijoittuvat toimistot, työpaikat ja asuntorakentaminen avaavat mahdollisuuksia yrityksille  
Vuoden aikana ravintoloiden ja kahviloiden kokonaismäärä väheni Kuopion keskustassa kahdella ja lauantailiikkeiden kolmella kappaleella, mutta samalla arkiyritysten määrä kasvoi yhdeksällä. 
Viiden seurantavuoden aikana erityisesti kahviloiden ja ravintoloiden sekä arkiyritysten määrä on kasvanut vuosittain Kuopion keskustassa. Arkiyrityksellä tarkoitetaan erilaisia toimistoja ja palvelualan yrityksiä, kuten kauneushoitoloita, kampaamoja sekä muita hyvinvointi- ja elämyspalveluja, joiden määrän on havaittu olevan erityisesti kasvussa. Myös keskustoihin enenevissä määrin sijoittuvat toimistot ja työpaikat luovat keskustaan elinvoimaa kasvattamalla alueen ravintola- kahvila - ja lounaspalvelujen kysyntää. 

Vaikka koronaepidemian vaikutukset jäivät vuositasolla Kuopiossa vielä maltillisiksi, voivat poikkeustilanteen aiheuttamat muutokset työskentelytavoissa ja ostoskäyttäytymisessä jäädä myös osittain uudeksi normaaliksi, ja sillä tavoin vaikuttaa keskustan rakenteeseen pitemmällä tähtäimellä. Se kuinka pysyväksi ratkaisuksi esimerkiksi etätyöskentely jää ja kuinka se vaikuttaa ihmisten asiointikäyttäytymiseen ja kaupunkikeskustaan, tullaan näkemään vasta myöhemmin, pohtii Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Petri Launonen

Selvityksessä laskettava elinvoimaluku muodostuu lauantailiikkeiden, ravintoloiden ja tyhjien liiketilojen määrästä. Kasvu lauantailiikkeiden ja ravintoloiden määrässä tai tyhjien liiketilojen väheneminen nostaa elinvoimalukua ja toisinpäin.  Vuonna 2020 Kuopion keskustan elinvoimaluku pysyi edellisvuoden tasolla (+0,4%), kun taas kymmenen suurimman kaupungin elinvoimaluku laski keskimäärin -5,4%. Eniten elinvoimaluku kasvoi Turussa (+3,8%)  ja heikkeni Kouvolassa (-15%) ja  Jyväskylässä (-9%).  

Elinvoimaluku ottaa huomioon vain liiketilojen määrissä tapahtuvat muutokset ja siksi elinvoimaisuutta tulisi pyrkiä mittaamaan monipuolisemmilla keinoilla. Kuopion keskustaan on esimerkiksi viime vuosina rakentunut runsaasti uusia asuntoja, jotka nostavat keskustan asukasmäärää, lisäävät alueen ostovoimaa ja sitä kautta muutos tukee keskustan elinvoimaisuutta.  

Yksistään vuoden 2020 aikana keskustaan rakentui 500 uutta asuntoa ja tulevalla 5 -vuotiskaudella asuntomäärä tulee edelleen lisääntymään vuosittain noin 300-400 asunnolla. Keskustan asukasmäärä kasvoi yksistään vuoden 2020 aikana 600 hengellä, ja kokonaismuutos edellisen viiden vuoden aikana on ollut noin +1000 asukasta.

Tyhjien liiketilojen määrä väheni koronaepidemian aikana
Kaikista vertailussa mukana olevista yli 70.000 asukkaan kaupungeista Kuopion keskustassa on suhteellisesti vähiten tyhjää liiketilaa (7,8%) eli 52 tilaa yhteensä 670 liiketilasta (vertailukaupunkien ka. 12,1%).  Tyhjien liiketilojen määrä vähentyi viime vuodesta kuudella ja on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2017. Tällä aikavälillä keskustaan on toisaalta liiketilojen määrä on kasvanut huomattavasti, sekä uusien tilojen rakentamisen että isojen tilojen lohkomisen kautta.

Kaupunkikeskustoissa tällä hetkellä askarruttaa lauantailiikkeiden ja koronasta erityisesti kärsineiden toimialojen tulevaisuus, mutta katse on silti vahvasti tulevassa kesässä, jota todennäköisesti vietetään kotimaassa matkaillen. 

Vaikuttaa vahvasti siltä, että pitkäksi venyneet poikkeusolosuhteet ovat vahvistaneet entisestään kaipuuta kokoontumisiin ja muiden ihmisten pariin. Tämä vahva kohtaamisten tarve voi hyvinkin heijastua vilkkaana asiointina liikkeissä, ravintoloissa, kahviloissa, kuten viime kesänä. Kotimaan matkailulla ja lähilomailulla omalla kotiseudulla on aivan valtava merkitys paikallisille yrityksille, toteaa Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen 

Elinvoimalaskentaan osallistui tänä vuonna 32 kaupunkikeskustaa ja Kuopion keskusta oli mukana viidettä kertaa. Selvityksen toteutti Tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen kanssa. 

Ajankohtaista