Yhdessä luomme merkittäviä tapahtumia ja kasvatamme kaupunkimme vetovoimaa!

Hyödyt yritykselle

 

Tapahtumayhteistyö-hanke

Tapahtumayhteistyö-hanke on Kuopiossa matkailullisesti merkittäviä tapahtumia ja yhteistyötä kehittävä kokonaisuus. Mitä tämä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sanottuna: yhteistyötä, verkostoa ja mahdollisuuksia sekä ideointia, suunnittelua ja tekemistä.

Tarkoituksena on kehittää paikallisten yritysten tapahtumaosaamista ja tukea yhteistyön rakentumista. Yhteistyö luo toimivat toimintamallit- ja tavat tapahtumakokonaisuuksien järjestämiseen, jolloin yhteiset tuotannot ja kampanjat ovat vaikuttavampia, vetovoimaisempia ja tuottavampia. 

Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja valmennuksia tapahtumien järjestämiseen sekä paikalliseen yhteistyöhön liittyen. Mukana olevien yrityksien ja toimijoiden kanssa kehitämme ja kokeilemme uudenlaisen tapahtumien yhteistuotantomallin Kuopiossa. 

Kuopion 250-juhlavuoden aikana toteutamme tapahtuman, kampanjan ja ilmiöitämme jonkin olemassa olevan tapahtuman YHDESSÄ. Miksi tämä on tärkeää? Koska yhdessä voimme oppia, tehdä ja saada enemmän aikaan.

 

Tavoite

Hankkeen tavoite on kasvattaa kuopiolaisten tapahtumien vetovoimaisuutta, ja tätä kautta lisätä alueen matkailijoiden määrää, viipymää ja matkailutuloa, sekä matkailijoiden kokemusta Kuopiosta matkailukohteena. Hankkeessa rakennetaan kumppaniverkosto ja kehitetään uusi alueellinen yhteistuotantomalli matkailullisesti merkittävien tapahtumien tuottamiseen.

Hanke: Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli 
Toteutusaika: 1.4.2024 - 31.8.2026.
Toteuttaja: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+

Yhteystiedot

 

Työ alkaa toukokuussa 2024 taustatietokyselyllä, jonka perusteella kumppaneille rakentuu koulutus- ja valmennuskokonaisuus. Kyselyn jälkeen haemme yhdessä hankkeeseen lähtevien kanssa suunnan, millaisia tapahtumia, kampanjoita ja ilmiöitä lähdemme yhdessä rakentamaan Kuopioon. 

Kokonaisuus kehittää paikallisten yritysten tapahtumaosaamista ja tukee yhteistyön rakentumista. Yhteistyö luo toimivat toimintamallit- ja tavat tapahtumakokonaisuuksien järjestämiseen, jolloin yhteiset tuotannot ja kampanjat ovat vaikuttavampia, vetovoimaisempia ja tuottavampia.  

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille?  

Vaikuttavampaa ja vetovoimaisempaa toimintaa: Yhdessä voimme luoda tapahtumia, jotka jättävät pysyvän vaikutuksen ja houkuttelevat kävijöitä. Merkityksellisiä elämyksiä, kokemuksia ja ilmiöitä.  
 
Oppiminen ja yhdessä tekeminen: Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja valmennuksia tapahtumien tuottamisen kokonaisuuteen liittyen. Voitte soveltaa opittuja toimintamalleja myös muihin tapahtumiin ja liiketoimintaan, jotka parantavat tehokkuutta ja kilpailukykyä.  
 
Vaikuttamismahdollisuus: Osallistumalla hankkeeseen voitte vaikuttaa Kuopion tapahtumatarjontaan. Tämä liittyy ilmiöittämiseen, elämyksiin, kokemuksiin sekä matkailulliseen ja paikalliseen vetovoimaan.  
 
Kustannustehokkuus: Voitte jakaa resursseja ja kustannuksia muiden toimijoiden kanssa. Yhteistuotantomalli tekee tapahtumien järjestämisestä tehokkaampaa ja taloudellisempaa.  
 
Näkyvyys: Osallistumalla hankkeeseen saatte näkyvyyttä suuremmassa mittakaavassa. Yhteistyössä muiden kanssa voitte tavoittaa uusia asiakkaita ja kumppaneita. Yrityksenne tarjonta tulee paremmin tunnetuksi. Positiiviset mielikuvat ja vaikutus ulottuvat pidemmälle aikavälille. 
 
Jatkuvuus: Hanke ei pääty siihen, kun pilotointi on ohi. Luomme toimintamalleja, jotka hyödyttävät yrityksiä ja yhteistoimintaa tulevaisuudessa. 

Projekti pyrkii ratkaisemaan nämä haasteet

1) Yhteistyö eri tapahtumien sekä tapahtumien ja yritysten välillä on vielä kovin jäsentymätöntä, ja toimialalta puuttuu tällä hetkellä yhteistyötä ja toimintaa koordinoiva taho.

2) Tapahtumatuotantoala tarjoaa melko vähän koulutusmahdollisuuksia, ja usein tapahtumanjärjestämiseen päädytään sattumalta ja muun toiminnan ohessa. Tällöin tapahtumatuotanto opitaan usein tehdessä – virheiden, erehdysten ja onnistumisten kautta.

3) Tapahtuma-ala on kärsinyt merkittävästi koronaepidemiasta, ja sen vaikutukset näkyvät vielä tässäkin hetkessä lisääntyneenä epävarmuutena ja ajoittaisena työvoimapulana.

4) Vetovoimaiset ja matkailullisesti merkittävät tapahtumat ovat usein kalliita ja korkeariskisiä tuottaa. Yleinen kustannustason nousu on lisännyt epävarmuutta tapahtumajärjestämisen toimialalla.

Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli-hanke 

Mervi Narinen
Projektipäällikkö
mervi.narinen(at)kuopionkeskus.fi
+358 50 594 6176

Johanna Koskinen
Yhteistyö- ja verkostovastaava johanna.koskinen(at)kuopionkeskus.fi
+358 44 2361505

Niina Vänttinen
Projekti- ja viestintäsuunnittelija
toimisto(at)kuopionkeskus.fi
+358 44 722 6074

Tilla Martikainen
Hankkeen johtaminen
tilla.martikainen(at)kuopionkeskus.fi
+358 50 360 8973