Kauppatori

Kuopion torien myyntipaikkahaku on auki

9.2.2024

Kuopion kauppatorin, satamatorin ja aallonmurtajan myyntipaikkahaku uudelle sopimuskaudelle on avoinna. Haettavana on kesäkauden myyntipaikkoja kahvioille, myyntikioskeille ja yögrilleille, sekä uusia anniskelualueita ruokaravintolatoimintaan. 


Myyntipaikkojen ensimmäinen hakukierros on päättynyt vuonna 2023

Sopimuskaudelle 2024 alkaen on haettavana vielä yksi kesäkauden ruokaravintolapaikka ja kaksi yögrillipaikkaa satamatorille. Ravintolamyyntipaikkojen vuokraan sisältyy mahdollisuus hakea anniskeluoikeutta, mutta vuokralaisvalinnoissa pääpaino on ensisijaisesti laadukkaalla ruokatarjonnalla. Uutena myyntialueena hakuun on avattu myös aallonmurtajan alue, jolle on haettavissa kesäkahvio- tai kioskipaikkaa alkaen kaudesta 2024.

Kaudelle 2025 alkaen on haettavissa vielä muutamia kauppa- ja satamatorille sijoittuvia vakituisia myyntipaikkoja esimerkiksi kesäkahviolle, kioski- tai elintarvikemyynnille. 

Uusi sopimuskausi

Uudella sopimuskaudella jäätelönmyynti ei ole enää myyntitoimintaa rajoittava tekijä Kuopion torialueilla. Muutos avaa mahdollisuuksia useammille jäätelökioskitoimijoille ja kesäkahviolle, monipuolistaen ja lisäten samalla torien tuotetarjontaa asiakkaille. Torialueille on paikoitettu kahvio- kioskimyyntipaikkoja, jotka sijoittuvat satamatorin ja aallonmurtajan lisäksi kauppatorin uudelle Kesäkeidas -myyntialueelle. Kesäkeitaalle suunnitellaan kesäksi 2024 kesäteemaista tilateosta, jonka tavoite on tukea uuden myyntialueen viihtyisyyttä.

Kaikki uuden kauden toimijavalinnat tehdään pääosin laatukriteereillä, jossa kokonaisarviointiin vaikuttavat tuotetarjonnan ohella myyntipaikan visuaalinen ilme eli myyntikaluston tasokkuus ja asiakastilan viihtyisyys, hakijan aiempi kokemus ja tausta, sekä myyntipaikasta tarjottu vuokra. Myyntipaikan hakija päättää itse tarjoaako pohjahinnan vai korottaako vuokratarjousta haluamastaan myyntipaikasta. Myyntipaikkoja voi hakea useita samalla hakemuksella. 

Myyntipaikkojen hakijoilta toivotaan uudelle sopimuskaudelle raikkaita ajatuksia siitä, minkälainen torikahvila, ravintola, jäätelökioski tai muu myyntikioski olisi asiakkaille viihtyisä ja kutsuva, sekä minkälainen tuotetarjonta toisi torille uutta ja asiakkaiden toivomaa sisältöä.

Uuden sopimuskauden tavoite on monipuolistaa torien tarjontaa asiakkaille, kehittää ympärivuotista myyntitoimintaa ja lisätä torien kiinnostavuutta ja vetovoimaa myös uusien asiakasryhmien keskuudessa.

 


 

OHJE MYYNTIPAIKAN HAKEMISEEN JA TARJOUKSEN JÄTTÄMISEEN


Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a)    Kuvaus suunnitellusta myyntitoiminnasta ja tuotteista
Liitä hakemukseen mukaan liiketoimintasuunnitelma tai kirjoita kattava kuvaus suunnitellusta myyntitoiminnasta. Kuvauksessa tulee ilmetä ravintolan, kahvilan tai kioskin tuote- tai palveluvalikoima, sekä tieto mahdollisista edustetuista tuotemerkeistä.

b)    Myyntikaluston ja asiakasalueen ilme
Liitä hakemukseen myyntikaluston kuvat hakuohjeen mukaisesti luonnoksina tai valokuvina. Liitä mukaan myös luonnos tai suunnitelma asiakasalueen ilmeestä ja kalustosta. 

c)    Aiempi kokemus 
Kerro hakemuksessa riittävässä laajuudessa aiemmasta kokemuksesta toimialalta ja/tai yrittäjänä. Mainitse hakemuksen ja kokemuksesi kannalta olennaiset yritykset, joissa toimit tällä hetkellä tai olet toiminut viimeisen 5 vuoden aikana.

d)    Tarjous
Voit tarjota hakuilmoituksessa mainitun myyntipaikan pohjahinnan, tai tehdä oman tarjouksen hakemasi myyntipaikan vuokrasta (poislukien aallonmurtajan eteläkärjen myyntipaikka). Myyntipaikalle määritelty pohjahinta tulee kuitenkin toteutua kaikissa tarjouksissa. 

Huomioithan!
- Myyntipaikkahaussa voi hakea useampaa myyntipaikkaa kauppa- ja satamatorilta, sekä aallonmurtajalta.
- Vuokrasopimukseen sisällytetään tarvittaessa 2 kuukauden takuuvuokra
- Tarkempien vuokrasopimusneuvottelujen yhteydessä hakijan edellytetään toimittavan vuokranantajalle korkeintaan 3 kuukautta vanhan Rating Alfa -raportin, verovelkatodistuksen ja kaupparekisteriotteen.
- Lue huolella hakemaasi myyntipaikkaa koskevat lisätiedot ja hakuohjeet.

 


 

MYYNTIPAIKKOJEN HAKEMINEN

AIKATAULU
Myyntipaikkahaku on avoinna toistaiseksi.
Hakemusta täydentäviä tietoja voi lähettää myös sähköpostilla torivalvoja@kuopionkeskus.fi


Tutustu huolella myyntipaikkakohtaisiin lisätietoihin ja täytä myyntipaikkahakemuslomake

 

MYYNTIPAIKKAHAKEMUSTEN ARVIOINTI

Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon:

  • Myyntikaluston taso, siisteys ja toimivuus,  asiakastilan viihtyisyys ja kalusteet,
    sekä yhtenäisen ilmeen ja kokonaisuuden toteutuminen.

  • Laadukas ja torin tarjontaa täydentävä tuotevalikoima

  • Kiinnostava ruokaravintola- / jäätelökioski- tai muu myyntikioski- / yögrillikonsepti

  • Hakijan aiempi kokemus, maine ja tausta

  • Tarjous vuokrasta ja sopimuksen pituus (pl. aallonmurtajan eteläkärki)

Vuokranantaja (Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys) valitsee toimijat hakemusten perusteella, ja on suoraan yhteydessä valittuihin toimijoihin. 

Vuokranantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai palauttaa tarjous täydennettäväksi hakijalle tiettyyn määräaikaan mennessä. Myyntipaikkoja voidaan myös jättää täyttämättä. Täyttämättä jääneet myyntipaikat voidaan avata uudelleen haettaviksi.


MYYNTITOIMINNAN EHDOT
Jättämällä hakemuksen, toimija sitoutuu toteuttamaan hakemuksessaan kuvaamansa liiketoimintakonseptin. Myyntitoimintaan, kalustoon tai sisältöön myöhemmin kohdistuvista mahdollisista muutoksista tulee ensin neuvotella vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen tulee toiminnassaan noudattaa vuokrasopimusta, Kuopion torisääntöä sekä vuokranantajan, viranomaisten ja torivalvojan antamia ohjeistuksia.

Vuokralainen sitoutuu toimimaan hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen mukaisesti, ottamaan huomioon toiminnassaan laadukkaan asiakaspalvelun elementit ja ollen mukana omalla panoksellaan rakentamassa hyvää yhteishenkeä toimintaympäristöönsä, sekä luomassa toiminnallaan rehtiä savolaista torikulttuuria.LISÄTIETOA

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.

Jari-Pekka Piipponen
044 373 4887, jari.piipponen@kuopionkeskus.fi

 

Teksti: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys

Kuvat: Vicente Serra

Nämä voisivat kiinnostaa sinua