Kyselyt-rekisteri

Tämä tietosuojalauseke on lisäys sivuston yleiseen tietosuojalausekkeeseen.

Rekisterin nimi: Kyselyt -rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyn vastaajaksi ilmoittautuminen, tiedottaminen mahdollisista arvontapalkinnoista, palaute- ja arviointikyselyjen lähettäminen, mahdollinen laskutus

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää korkeintaan seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot kyselyn vastaajaksi ilmoittautuneista:
•   Etunimi (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Sukunimi (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Sähköpostiosoite (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Asuinpaikkakunta (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Syntymävuosi (kyselyn taustatieto)
•   Puhelinnumero (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Mielipiteet kysytyistä aihealueista

Säännönmukaiset tietolähteet

Kyselyt-rekisteri koostetaan (korkeintaan) vastaajiksi ilmoittautuneiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteesta, asuinpaikkakunnasta, syntymävuodesta, opiskelupaikka sekä vastaajan mielipiteistä ja arvioista.

Tiedon säilytysaika

Kyselyn vastaajaksi ilmoittauduttaessa tietosisältö tallentuu Surveypal-järjestelmään. Järjestelmästä tieto siirretään Kyselyn tulokset -tiedostoon. Vastaaja voi itse pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä sähköpostiviestillä pyynnön tietojen poistamisesta osoitteeseen toimisto@kuopionkeskus.fi Tällöin rekisterinpitäjä poistaa tilaajan tiedot Kyselyn tulokset-rekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.